Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
2015թ.

Մաթեմատիկա, 4-րդ դասարան
4-րդ տարբերակ

1-10-րդ առաջադրանքներում նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:

 1. Նշի՛ր այն թիվը, որ հավասար է 8 հազարյակ, 5 տասնյակ և 2 միավոր կարգային գումարելիների գումարին.
 • 5082 2) 8502          3) 8250          4) 8520          5) 8052:

 

5)8052

 

 1. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի, եթե 9164-ը բաժանենք 10-ի.
 • 9             2) 1                  3) 6                 4) 4                 5) մնացորդ չի լինի:

 

9164 : 10 =916,4   4) 4 մնացորդ

 

 1. Գումարելիներից մեկը մեծացրել են 4-ով, իսկ մյուսը մեծացրել են 6-ով: Արդյունքում գումարը՝
 • կմեծանա 2-ով 2) կփոքրանա 2-ով               3) կմեծանա 10-ով                            4) կփոքրանա 10-ով                       5) կմնա նույնը:

 

3) կմեծանա 10-ով

 

 

4.Սաթենիկը զառը գցեց չորս անգամ, որի արդյունքում միավորների ընդհանուր գումարը ստացվեց 23: Քանի՞ անգամ է նա գցել 6-ը.

1) 0                 2) 1                  3) 2                  4) 3                 4) 4:

 

4)3

5.Ընտրի՛ր տրվածներից ամենափոքր բնական թիվը, որը 3458 < 34*8 գրության մեջ «*» -ի փոխարեն տեղադրելով՝ ճիշտ անհավասարություն կստանաս.

 • 4 2) 6                 3) 7                 4) 8                 5) 9

 

2) 6

 1. Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման   կարգով.
 • 9073, 9064, 8999, 10000
 • 2238, 2248, 2208, 1999
 • 6677, 5677, 4899, 5000
 • 6000, 4999, 4799, 4798
 • 8976, 8974, 8890, 8970։

 

4)6000, 4999, 4799, 4798

7.   3\10 ժամը րոպեներով արտահայտած կլինի՝

 • 3             2) 10               3) 18               4) 20               5) 30:

3) 18

 

 1. 6տ 7 կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտած կլինի՝
 • 67       2) 706              3) 607              4) 7006                       5) 6007:

 

5) 6007

 

9.Երեք փուչիկի ընդհանուր արժեքը 120 դրամով ավելի է մեկ փուչիկի գնից: Ի՞նչ արժե մեկ փուչիկը:

 • 40             2) 60               3) 80               4) 100             5) 120:

 

2) 60

 

 1. Գծագրում ներկված չէ պատկերի՝
 • 5\9 մասը      2) 4\9 մասը                   3)4\5  մասը                                          4) 6\9մասը                   5) 4\12 մասը:

 

 1) 5/9 մասը

 

11-15 առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները գրի՛ր յուրաքանչյուր աշխատանքից հետո նշված տեղում՝ կետերի փոխարեն:

 

 1. 978 և 879 թվերի տարբերությունը փոքրացրո՛ւ 3 անգամ:

Պատասխան՝ …….. 33…………

 

 1. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 7 է, երկրորդ անդամից սկսած՝ յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդին գումարած 4: Գրի՛ր այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը:

Պատասխան՝ ……. 19…………..

 

 1. 2100 : 30 + 10 x 5 – 400 = 0 արտահայտության մեջ փակագծեր դի՛ր այնպես, որ դառնա ճիշտ հավասարություն:

Պատասխան՝ . 2100 : (30+10)•5-400=0………………..

 

 1. Դասարանում 24 սովորող է, որոնց3\8 մասը աղջիկ է: Քանի՞ տղա կա դասարանում:

Պատասխան՝ . 24 • 3 = 9  24-9=15……………….

 

 1. Հաշվի՛ր 7800 + (2700 : 30 – 12 x 5) արտահայտության արժեքը:

Պատասխան՝ . 7830…………………

 

1.2700 : 30=90    2. 12 x 5=60  3. 90-60=30   4.7800+30= 7830

 

16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն և հիմնավորված ներկայացրո՛ւ առաջադրանքներից հետո նշված տեղում:

 

 1. Քառակուսու պարագիծը 56 սմ է: Գտի՛ր այն եռանկյան պարագիծը, որի բոլոր կողմերն իրար հավասար են և հավասար են քառակուսու կողմին:

Պատասխան՝  . 1) 56:4=14   2) 14•3=42…………………

 

 1. 7 պաղպաղակն  արժե  1400  դրամ:  Արան  գնեց  այդպիսի  9  պաղպաղակ  և  վճարեց  2000  դրամ:  Որքա՞ն  դրամ  պետք  է  նրան  վերադարձնի  վաճառողը:

Պատասխան ՝….1) 1400:7=200   2) 9•200=1800   3) 2000-1800=200

 

 

Реклама
 1. Գտիր թվի նշված մասը:

ա/    567 – ի  3/7 մասը                     բ/  4000 – ի  9/10 մասը

480 – ի  5/6 մասը                         2107 – ի  5/7 մասը

9099 – ի  5/9 մասը                         505 – ի  5/5 մասը

 

ա) 567•3/7 = 243

բ) 4000•9/16=3600

գ)480•5/6=400

դ)2107•5/7=1505

ե)9099•5/9=5055

զ)505•5/5=505

 

Առաջադրանք 2.

4-1 դասարանի Լալան գնել էր 1600 գ կարագ:  Տորթի համար օգտագործեց այդ կարագի 3/5 մասը:  Որքա՞ն կարագ նա օգտագործեց տորթի համար:

1600•3/5=960 (կգ կարագ)

 

Առաջադրանք 3.

4-1 դասարանի Դավիթը կարդացել է 126 էջանոց գրքի 5/6 մասը:  Քանի՞ էջ է նա այդ գրքից կարդացել:

126•5/6=105 (էջ)

 

Առաջադրանք 4.

Ավտոմեքենան պետք է անցներ 180 կմ ճանապարհ:  Ճանապարհի 2/3 մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու:

1) 180•2/3=120

2) 180-120=60

Առաջադրանք 5. Ջրավազանում կար 8040 լ  ջուր:  Այգին ջրելու համար պապիկն օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ (3/4) մասը:  Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում:

1) 8040•3/4=6030

2) 8040-6030=2010

Առաջադրանք 6.
Հաշվիր հարցերով`
(6400-1999)x5-2999

(6400-1999)•5-2999= 19006

1)6400-1999=4401

2)4401•5=22005

3)22005-2999=19006

 

Առաջադրանք 7.
Գրիր թվեր, որոնք 10-ի բաժանելիս, ստացվում է 7մնացորդ:(Հինգ հատ)

Գրիր թվեր, որոնք 5-ի բաժանելիս, ստացվում է 2մնացորդ:(Հինգ հատ)

Գրիր թվեր, որոնք 3-ի բաժանելիս, ստացվում է 1մնացորդ:(Հինգ հատ)

Գրիր թվեր, որոնք 4-ի բաժանելիս, ստացվում է 3 մնացորդ:(Հինգ հատ)

ա)17,27,37,47,57

բ)7,12,17,22,27

գ) 4,7,10,13,16

դ)7,11,15,19,23

 

 

Легенда почему на Пасху красят яйца!!!

Яйцо всегда было символом жизни: в крепкой скорлупе находится скрытая от глаз жизнь, которая в свой час вырвется из известкового плена в виде маленького желтого цыпленочка. На Пасху принято красить яйца разными красками, но среди разноцветных яиц центральное место принадлежит ярким красным яйцам. Почему? История сохранила нам такое предание. По одной из наиболее популярных версий, которой придерживаются многие христиане, считается, что именно Мария Магдалина положила начало этой традиции. После воскресения Иисуса Христа ученики его и последователи разошлись по разным странам, повсюду возвещая радостную весть. O том, что больше не надо бояться смерти. Ее победил Христос, Спаситель мира. Он воскрес Сам и воскресит каждого, кто поверит Ему и будет любить людей также, как любил Он. Мария Магдалина дерзнула прийти с этой вестью к самому римскому императору Тиберию. По закону, если на аудиенцию к кесарю попадал человек неимущий, он должен был пожертвовать хотя бы яйцо. Вот и принесла она обычное яйцо и с рассказом о Христе вручила яйцо императору, который рассмеялся и ответил ей в том духе, что как не может это яйцо стать красным, так не может умерший воскреснуть. И тут же, на его глазах, яйцо начало наливаться кровью и стало темно-красным С тех пор и мы в день Светлого Христова Воскресения дарим друг другу окрашенные в красный цвет яйца со словами: «Христос Воскресе!» и слышим в ответ от принимающего дар: «Воистину Воскресе!».

Есть легенда, которая рассказывает о том, что после казни Христа иудеи собрались на трапезу, состоящую из жареной курицы и варёных яиц. Обедающие упомянули, что через три дня Иисус Христос воскреснет, на что хозяин дома возразил: «Это случится только после того, как жареная курица оживёт, а яйца станут красными». И в тот же миг курица ожила, а яйца поменяли цвет. Согласно этой легенде окрашивание яиц это символ веры людей в чудо воскрешения Христа, символ преодоления сомнений, в память о Дне воскрешения. Также считается, что красный цвет яйца символизирует цвет крови Христа, отдавшего жизнь во спасение людей.

Եզը, կովը և շունը վիճում էին միմյանց հետ և ամեն մեկը պնդում էր, թե՝ մեր տերը ամենից շատ ինձ է սիրում:
-Իհարկե նա ինձ ամենքիցդ շատ է սիրում,- ասում է եզը և գիտե՞ք ինչու համար: Նրա համար, որ ես եմ նրա արորն ու տափանը քաշում, ես եմ նրա համար անտառից փայտ բերում: Նա ինձ է լծում սայլին և իր ցորենը տանում ջաղաց, այնտեղ ալյուր շինում. հետո էլի ես եմ տանում քաղաք, ուր նա ծախում է այդ ալյուրը և իր տան համար առևտուր անում,երեխանց համար հագնելիք առնում: Ուրեմն, դուք ի՞նչ եք կարծում, ես որ չլինեի, նա ինչպե՞ս կարող էր ապրել:
-Այդ ճշմարիտ ես ասում,- ասաց կովը:- Բայց մեր տերն ինձ ամենքիցդ ավելի է սիրում, այդ նրա համար է, որ նա իմանում է, թե քեզ նման աշխատասեր ու ժրաջան եզնուկին ես եմ պահել մեծացրել:
Այս մեկ: Մեկ էլ որ՝ նրա գերդաստանը իմ կաթով եմ պահում: Այն մածունն ու կարագը, այն սերն ու կաթը, այն եղն ու պանիրը, այն տաք-տաք թանե սպասը, որ ամեն օր խպշտում են, ո՞ւմ տվածն է: Տեսնո՞ւմ եք ուրեմն, որ եթե ես չլինեմ, բոլորը քաղցած կկոտորվեն:
-Դու էլ ես ճշմարիտ ասում, սիրուն կովիկ,- սկսեց շունը:- Ո՞վ կարող է ուրանալ քո լավությունը: Շատ անգամ ես ինքս էլ եմ մասնակից լինում քո տված անուշ թանին: Մեր տանտիկինը ամեն խնոցի հարելիս թանիցն ինձ բաժին է տալիս: Ով որ քո լավությունն ուրանա, երկու աչքով կուրանա: Ես շատ երախտագետ եմ, ոչ ոքի լավությունը չեմ կարող ուրանալ: Բայց գիտեք ինչ կա: Դուք մի նեղանաք, որ մեր տերն ինձ ամենքիցդ էլ շատ է սիրում. դրա համար մեծ պատճառ կա և ահա ասեմ, թե ինչ է դրա պատճառը…
Եվ շունն սկսեց մեկ-մեկ հաշվել, թե ինքն ինչ ու ինչ է անում: Ասած է, շունը որ հաչել սկսի, էլ չի դադարիլ: Այնքան հաչեց եզան ու կովի հետ, որ տերն իմացավ, գնաց նրանց մոտ, շան լեզվիցն ազատեց, ասելով. «Թող տուր դրանց, Բողար, դու չգիտե՞ս, որ ամենքդ էլ ինձ հարկավոր եք, ոչ մեկդ մյուսի արածը չեք կարող անել. այդ պատճառով էլ ես ամենքիդ էլ սիրում եմ, դուք էլ սիրեցեք միմյանց»:kak_ricovat_schenka_dlya_detey3

03.04.2017թ.
Պարապմունք 28.
Բանավոր հաշիվ:

Գարնանային արձակուրդի աշխատանքների քննարկում:
Անդրադարձ մաթեմատիկական ֆլեշմոբին, երկրորդ մակարդակ, առաջին խնդիր:
Թեստ-18(մի մասն է տեղադրված)

 

 1. Հինգհազար վեց հարյուր ութսուներեք թիվը թվանշաններով գրելիս, ո՞ր կարգում է կլինի «3» թվանշան:

 

1)    միավորների             2)    տասնավորների                     3)    հարյուրավորների

 

4)    հազարավորների    5) ոչ մեկում:

 

3)    հարյուրավորների

 

 1. Գտիր ամենամեծեռանիշ և  ամենափոքր քառանիշ թվերի գումարը:

 

1)  1999                  2)  9919                     3)  1099                     4)  1909         5) 999:

5) 999

 

3.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը,  եթե արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 5 անգամ, իսկ  մյուսը  թողնենք նույնը:

 

1)  կմեծանա  5 անգամ              2)  կփոքրանա5 անգամ                3)  կփոքրանա5-ով

 

4)  կմեծանա 5-ով                        5) նույնը կմնա:

1)  կմեծանա  5 անգամ

 

 1. Գտի՛ր 5689 թիվը10-իբաժանելիս ստացված մնացորդը:

 

1)5                       2)6                 3)7              4)9        5) 89:

 

4)9

 

 1. 3455 > 34*5 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թիվը պետք է գրել, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն:

 

1)6                          2)7                            3)8                             4)4                 5)5:

1)6

 1. Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված նվազման կարգով:

 

1)   2345, 2356, 2467, 2678

2)   8976, 8965, 8854, 1010

3)   5343, 6787, 2563, 8921

4)   6257, 2563, 6739, 6352

5)   8272, 8735, 3458, 9987:

4)   6257, 2563, 6739, 6352

 

 1. Եթե8 կգ 200 գ –ը արտահայտենք գրամներով, ի՞նչ թիվ կստանանք :

1) 8002                   2) 8020                      3) 8820          4) 8200          5) 100

4)  8200

 1. 45րոպե տևողությամբ դասը սկսվեց 10:50: Դասը ե՞րբ ավարտվեց:

1) 11:30      2) 11:45         3) 11:25         4) 11:20         5) 11:35: 4) 11:20

4) 11:20

9. Փողոցի ձախ կողմում կենտ համարով տներն են՝ 1-ից մինչև19, իսկ աջ կողմում՝ զույգ համարով տներերը՝ 2-ից մինչև 14: Քանի՞ տուն կա այդ փողոցում:

 

1,7,5,3,9,11,13,15,17,19.

1) 16                2) 17                3) 18                4) 19                5) 33 :

3)18

10.  300 • 9 + 300 + 9 արտահայտության արժեքը կլինի

300×9=2700

300+9=309

2700+309=3009

1) 318      2) 3009               3) 3018      4) 2009          5) 30009:

 

2)3009

 

 

 1. Արամը մեկրոպեում քսան բառ է մուտքագրում: Ինչքա՞ն ժամանակում կմուտքագրի 1000 բառանոց տեքստը:

1000\20=50

 

 

 

Թեստ 2

 1. Գրիր այն թիվը, որ հավասար է 9 հազարյակ 7 հարյուրյակ և 6 միավոր կարգային գումարելիների գումարին:
 • 9760 2) 9076          3) 9670                      4) 9706                      5) 97760:

4) 9706

 1. Որքանո՞վ կփոքրանա 73976 թիվը, եթե նրա գրության հարյուրավորը փոխարինենք 0-ով:
 • 9-ով 2) 90-ով          3) 999-ով                    4) 99-ով                      5) 900-ով:

5) 900

 1. Գումարիելիներից մեկը մեծացրել են 8-ով, իսկ մյուսը փոքրացրել են 3-ով: Արդյունքում գումարը
 • կմեծանա 11-ով 2) կփոքրանա 11-ով             3) կմեծանա 5-ով                              4) կփոքրանա 5-ով             5) կմնա նույնը:

կմեծանա 5-ով

 1. Կենդանաբանական այգու տոմսը մեծահասակի համար արժի 4 եվրո, երեխայի տոմսը 1 եվրոյով ավելի էժան է: Քանի՞ եվրո պետք է վճարի հայրը իր երկու երեխաների հետ կենդանաբանական այգի մտնելու համար:

1) 5                 2) 6                  3) 12                4) 7                 4) 10:

4+3+3=10   4) 10

 1. Ընտրիր այն թվանշանը, որը 5075< 50*5 գրության մեջ «*» -ի փոխարեն տեղադրելով անհավասարությունը ճիշտ լինի:
 • 8 2) 0                 3) 5                 4) 4                 5) 6

5075<5085   1) 8

 1. Ընտրիր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են աճման   կարգով:
 • 4626, 5319, 78427, 62436

2) 78427, 62436, 5319, 4626

3) 78427, 62436, 4626, 5319

4) 4626, 5319, 62436, 78427

5) 40346, 39999, 39998, 29999

4) 4626,5319,62436,78427

 1. 1/10 ժամը րոպեներով արտահայտած կլինի
 • 12 2) 6                 3) 20               4) 30               5) 4:

1/10×60=6   2) 6

 1. 5տ 3ց 50 կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտած կլինի
 • 3550 2) 5530                       3) 5035                       4) 5553                       5) 5350:

5) 5350

 1. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որի տասնավորը փոքր է միավորից:
 • 26 2) 18               3) 9                 4) 30               5) 36:

12,13,14,15,16,17,18,19,23, 24,25,26,27,28,29,34,35,36, 37,38,39,45,46,47,48,49,56, 57,58,59,67,68,69,78,79,89
Պատասխան ՝ 36

 1. Գծագրում ներկված է պատկերի
 • 5/9 մաը     2) 4 /9 մասը              3) 4/5մասը                                        4)6/9մասը                 5) 4/12մասը:

4) 6/9 մասը

 1. 904 և 14 թվերի տարբերությունը փոքրացրու 10 անգամ:

904 -14=890
890÷10=89

 1. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի կրկնապատիկին գումարած 1: Գրեք այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը:

առաջին անդամ՝ 1 , երկրորդ անդամ ՝ 3 , երրորդ անդամ ՝ 7 , չորրորդ անդամ ՝ 15

 1.  39-ի և 6-ի արտադրալից հանիր 105-ի և 3-ի քանորդը:

39×6=234    105÷3=45     234-45=189

 1. AC հատվածի երկարությունը 6սմ 7մմ է,  BC հատվածինը՝ 8 սմ 4 մմ: Գտիր  AC  հատվածի   երկարությունը միլիմետրերով:

67 մմ

 1. Հաշվիր 3900+( 2100:3-12×50)  արտահայտության արժեքը:

1) 2100÷3=700  2) 12×50=600    3) 700-600=100   4) 3900+100=4000

 1. Ուղղանկյան մի կողմը 6սմ է, իսկ մյուս կողմը այդ կողմի կրկնակին է: Գտիր այն քառակուսու կողմը, որի պարագիծը հավասար է այդ ուղղանկյան պարագծին:

1) 6×2=12   2) P=2×(6+12)=36     3) 36÷4=9

 1. Պաղպաղակն արժի 300 դրամ: Արան այդպիսի 8 պաղապաղակ գնեց և վճարեց 5000 դրամ: Վաճառողը որքա՞ն պետք է վերադարձնի:

 

300×8=2400       5000-2400=2600